Du som söker terapi kanske behöver något av följande:

* Någon att samtala med om ditt innersta
* Utrymme-tid för att möta dig själv
* Stärka din självkänsla.
* Att medvetandegöra och arbeta med beteenden som saboterar din strävan att leva mera fullt och autentiskt.
* Att hitta och stärka din egen kraft och vilja.
* Att läka sår i din historia som på olika sätt hindrar dig att leva i nuet.
* Irrationella rädslor som hindrar dig att ta nästa steg.
* Att hitta en balans mellan varande och görande.
* Att hitta till det som är din glädje och mening.
* Stöd vid en krissituation.
* Hjälp att navigera i en förändringssituation.
* Att ha någonstans att tala om existentiella frågor.