Vi är större än våra sår och begränsningar.
Bortom försvaren i vår personlighet spirar vår potential och våra möjligheter. Viljan att ständigt se människan ur dessa två synvinklar är ett av psykosyntesens viktigaste bidrag till den moderna psykologin. Psykosyntes är en psykologisk tradition som erbjuder förhållningssätt, verktyg och metoder för självförverkligande. Psykosyntes har kallats en psykologi med själ, men skulle lika gärna kunna kallas en psykologi med vilja.

Psykosyntesens grundare Roberto Assagioli ville att psykologin skulle vara praktisk och en hjälp till att leva fullt och rikt.
"Att leva så gott man kan och se på sig själv med ett leende" var målet.

Här kan du läsa mera om psykosyntes:

http://www.psykosyntesakademin.se

http://www.psykosyntesforeningen.se