Jag är diplomerad psykosyntesterapeut utbildad vid Psykosyntesakademin i Stockholm. Jag är har varit verksam som terapeut sedan 1998 och sedan 2005 arbetar jag även som lärare vid Psykosyntesakademin. Jag har konstnärlig bakgrund med en Master of Fine Arts examen från Konstfack (1993) och jag ser det inre arbetet som en djupt kreativ process. Jag har flera års erfarenhet av arbete med människor inom psykiatrisk öppen- och slutenvård. En viktig erfarenhet som gett mig människokunskap och perspektiv på livet.